PĀRZINĀM, PROJEKTĒJAM, MONTĒJAM, REMONTĒJAM UN APKALPOJAM

Zibensaizsardzība ir būtiska ēkas kopējās drošības sastāvdaļa. Zibensaizsardzības pasākumi ietver gan elektromontāžas drošību gan ugunsdrošību kopumā. Parasti šie pasākumi tiek plānoti un ieviesti jau ēku plānošanas un būvniecības posmā, atsevišķos gadījumos to ieviešot vai modernizējot jau pēc ēkas būvniecības beigšanas.

Ir divu veidu zibensaizsardība – iekšējā un ārējā. Katrā no tām ir piejami moderni un sarežģīti tehniskie risinājumi, kas nodrošina augstu ēkas drošības koeficientu. Ārējā zibensaizsardzība nodrošina ēkas un citu konstrukciju drošību tieša zibens spēriena gadījumā, nepakļaujot riskam citas konkrētās ēkas konstrukcijas. Iekšējā zibensaizsardzība, savukārt, nodrošina ēkas inženiertehnisko risinājumu aizsardzību pret pārspriegumu.

Profesionāļi izšķir divas zibensaizsardības metodes – klasisko, jeb pasīvo, un aktīvo zibensaizsardzību.

SIA “HEINEX” veic zibensaizsardzības sistēmu projektēšanu, izmaksu aprēķināšanu, risinājumu montāžu, kā arī mērījumus un sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu ilgtermiņā.

Detalizētāka informācija

Piedāvātās iespējas

Par pakalpojumu

Klienta viedoklis

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top