PĀRZINĀM, PROJEKTĒJAM, MONTĒJAM, REMONTĒJAM UN APKALPOJAM

Ir ļoti būtiski uguns nelaimi ne tikai pēc iespējas ātrāk atklāt, ko nodrošina ugunsdrošības sistēmas, bet arī pēc iespējas ātrāk iesaistīties arī ugunsnelaimes cēloņa novēršanas organizēšanā. Šim nolūkam ieteicams ieviest ugunsdzēsības sistēmas un ar tām saistītos risinājumus, lai novērstu uguns izplešanos un lielāku zaudējumu rašanos. Ugunsdzēsības sistēmas nosargā mantiskās vērtības un paaugstina drošību arī ēkās esošajiem cilvēkiem.

Detalizētāka informācija

Piedāvātās iespējas

Par pakalpojumu

Klienta viedoklis

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top