PII “Taurenītis” Jūrmalā

Par pakalpojumu

Klienta viedoklis

Iveta Mantromoviča., PII vadītājaApliecinām, ka SIA “Heinex” uzņemtos darbus veica kvalitatīvi, ievērojot termiņus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma, līguma un normatīvo aktu prasībām. Rekomendējam SIA “Heineex” kā profesionālu savas jomas darbības pārstāvi un atsaucīgu sadarbības partneri.

Top