Lai jaunajā vai renovējamā īpašumā nodrošinātu augstākos drošības standartus, nepieciešams nodrošināt, lai pat ārkārtas situācijā netiktu apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība. Lai veiksmīgi organizētu cilvēku evakuāciju ārkārtas situācijās ir būtiski precīzi  un pamatoti izvietot evakuācijas apgaismojumu un organizēt tā vadības sistēmu, kas kritiskajās situācijās palīdzēs organizēt evakuācijas procesu, tādejādi mazinot dažādus riskus ēkā esošajiem cilvēkiem.

Evakuācijas apgaismojuma uzstādīšanu, līdzīgi kā daudzus citus ugunsdrošības faktorus, reglamentē dažādi likumi un normatīvie akti, kuriem pilnībā pakļaujam mūsu piedāvājumu.

Evakuācijas apgaismojumu noteikti rekomendējam izvietot tādās telpās, kur notiek cilvēku pulcēšanās. Īpaši, ja telpas netiek patstāvīgi apgaismotas. Tas ļoti bieži skar dažādas publiskās pulcēšanās vietas, kurās uzturas vairāk kā 50 cilvēku – teātri, kultūras nami, kino zāles u.c.

Tieši pateicoties evakuācijas apgaismojumam, uzņēmējam ir iespēja samazināt apmeklētāju veselības un dzīvības riskus.

PAR PAKALPOJUMU

KLIENTA VIEDOKLIS

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top