Viens no redzamākajiem ugunsdrošības elementiem ir bieži sastopamie sarkanie ugunsdzēšamie aparāti, kuri sastopami gan automašīnās, gan dzīvojamajās ēkās, birojos un dažādos industriālajos objektos. Likumdošanā ir nostiprināti dažādi noteikumi attiecībā uz ugunsdzēšamajiem aparātiem. Mūsu speciālisti pēc Jūsu objekta apsekošanas piedāvās Jūsu objektam atbilstošu uzgunsdzēšamo aparātu skaitu un tehnisko izpildījumu.

Mūsu komanda ugunsdzēšamo aparātu apkopi veic “Mobilā apkalpošanas punktā”, nodrošinot ugunsdzēšamo aparātu apkopi Jūsu objektām tādejādi arī izpildot visas noteiktās likumu un normatīvo aktu prasības.

PAR PAKALPOJUMU

KLIENTA VIEDOKLIS

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top