Kā viens no ugunsdzēsības sistēmu būtiskiem aspektiem ir dzēšanai nepieciešamā ūdens piekļuve ne tikai ārtelpās, bet arī iekštelpās. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtermiņā strādājošu ugunsdzēsības krānu sistēmu, nepieciešams korekti izplānot un ieviest precīzi projektētu cauruļvadu un dažādu stiprinājumu sistēmu, kas nodrošinās ūdens piekļuvi pieslēgpunktiem.

Pēc pieslēgpunktu, cauruļvadu un stiprinājumu sistēmas ieviešanas, arī ilgtermiņā nepieciešams veikt šādas sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu. Latvijas Republikā šādu sistēmu apkalpošanas biežums normatīvajos aktos ir noteikts – vismaz vienu reizi gadā veicama sistēmas darbības pārbaude, kā arī nepieciešamie apkalpes un remonta pasākumi, lai nodrošinātu instalāciju un inventāra precīzu darbību.

PAR PAKALPOJUMU

KLIENTA VIEDOKLIS

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top