Neviens no ugunsdzēsības risinājumiem nebūs efektīvs, ja netiks nodrošināta ūdens padeve, tieši tādēļ pati būtiskākā ugunsdzēsības komponente, īpaši lielos objektos in ugunsdzēsības sūkņu stacija. Katrā objektā tiek pielietoti dažāda uzstādījuma un komplektācijas risinājumi, kuri tiek specifiski pielāgoti konkrētā objekta vajadzībām, saglabājot ugunsdzēsības sūkņu staciju pamatdarbības principus.

Ugunsdzēsības sūkņu stacijas būtiskākais uzdevums ir konkrēta spiediena nodrošināšana ugunsdzēsības sistēmas cauruļvados. Spiediena maiņa var notikt gan ugunsgrēka rezultātā, kad ūdens tiek lietots uguns dzēšanai, kā arī citu bojājumu gadījumā. Lai nodrošinātu pastāvīgu spiedienu, sūkņu staciju ir nepieciešams apricot ar centrbēdzes sūkni, kas nodrošinās šī spiediena nepārtrauktu uzturēšanu, ieslēdzoties, kad spiediens būs zem noteiktās normas. Situācijās, kad stacijas komplektācijā ietilpst vairāki sūkņi, tad katram no tiem spiediena apjoms tiek noteikts individuāli.

Arī ugunsdzēsības sūkņu stacijām nodrošinām gan to projektēšanu un montāžu, gan apkalpošanu un, ja nepieciešams, arī remontu ilgtermiņā. Ikvienu no šiem posmiem stingri regulē normatīvie akti, kas nosaka gan tehniskos parametrus, gan pārbaužu un apkalpes nepieciešamību vismaz reizi kvartālā. Lai gan pamatā strādājam ar tādu ražotāju kā GRUNDFOSS, DANFOSS un WILO ugunsdzēsības aprīkojumu, tomēr nebaidāmies arī no citu ražotāju risinājumiem.

PAR PAKALPOJUMU

KLIENTA VIEDOKLIS

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

Top