Ugunsgrēka gadījumā ļoti būtiski ir veikt precīzas, koordinētas darbības pēc iespējas īsākā laikā. Tieši tādēļ automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ir tik svarīgs aspekts kopējās īpašuma ugunsdrošības nodrošināšanā.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas nodrošina ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu, uzrādot precīzu notikuma vietu, aktivizējot dažādus cilvēku evakuācijas procesā nozīmīgus posmus – aktivizē balss izziņošanas sistēmu un aktīvās dzēšanas sistēmu, kontrolē liftu un evakuācijas durvju darbību, kā arī samazina citus netiešos riskus, veicot dūmu novadīšanu, kontrolējot gaisa cirkulācijas sistēmu un apturot visa veida ražošanas iekārtas.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas iedalās analogajās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmās (bieži sauktas arī par konvencionālajām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām) un adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmās.

ugunsdrošības sistēmas, drošības sistēmas, apsardzes sistēmas, zibensaizsardzība, ugunsdrošība, vājstrāvas, drošības sistēmu, ugunsdrošība, drošības sistēmas, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, drošīnas sistēmas, drošīnas sistēmu risinājumi, videonovērošana, videonovērošanas aprīkojums, videonovērošanas kameras, videonovērošanas sistēmas, videonovērošanas pakalpojumi, piekļuves kontroles sistēmas, elektroniskās atslēgas, piekļuves sistēmas, darba laika uzskaites sistēmas, Apsardzes sistēmas, Īpašuma drošībai, Domofonu sistēma, Projektēšana, apkalpošana, Ugunsdrošības, Sistēmas, Ugunsgrēka atklāšanas, Trauksmes sistēma, Balss izziņošanas, Dūmu novadīšanas, Sistēmas, Ugunsdzēšamie, Aparāti, Evakuācijas apgaismojums, UGUNSDROŠĪBA, Ugunsdrošības apmācības, projektēšana, apkalpošana, Ugunsdzēsības sistēmas, ugunsdzēsības, Krānu sistēmas, sūkņu, vadības skapji, Hidranti, Ugunsdrošība, Sprinkleru, Sistēmas, Ugunsdzēsības sūkņu, projektēšana, Ugunsdzēsības sistēmas, apkalpošana, Ventilācijas sistēmu, Ventilācijas apkope, apkalpošana, Zibensaizsardzība, Zibensaizsardzības, Zibensaizsardzības, projektēšana, apkalpošana, Vājstrāvas tīkli, apkalpošana, projektēšana.77

ANALOGĀS SISTĒMAS

Analogās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas pārsvarā tiek uzstādītas nelielos objektos un īpašumos, kur nav nepieciešams liels ugunsdzēsības signalizācijas detektoru skaits. Analogo ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu darbības pamatprincips sadala kopējo objektu vairākās ugunsdrošības zonās, katrā no tām iekļaujot kādu konkrētu telpu grupu. Šādā veidā ugunsgrēka vai kādu citu bojājumu gadījumā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas kontroles panelis identificē konkrēto zonu.

ADREŠU SISTĒMAS

Adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, uzstāda lielākos objektos vai objektos, kur ir būtisks paaugstināts ugunsdrošības līmenis. Šādos objektos parasti nepieciešams liels ugunsdzēsības signalizācijas detektoru skaits, kas būtiski palielina kopējo objekta ugunsdrošības līmeni. Adrešu sistēmas darbības pamatprincips nodrošina, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektors tiek izvietots katrā telpā, arī kontroles vadības panelī norādot katrai telpai savu “adresi”. Tas atļauj trauksmes sistēmas kontroles panelim uzrādīt pilnīgi precīzu ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
ugunsdrošības sistēmas, drošības sistēmas, apsardzes sistēmas, zibensaizsardzība, ugunsdrošība, vājstrāvas, drošības sistēmu, ugunsdrošība, drošības sistēmas, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, drošīnas sistēmas, drošīnas sistēmu risinājumi, videonovērošana, videonovērošanas aprīkojums, videonovērošanas kameras, videonovērošanas sistēmas, videonovērošanas pakalpojumi, piekļuves kontroles sistēmas, elektroniskās atslēgas, piekļuves sistēmas, darba laika uzskaites sistēmas, Apsardzes sistēmas, Īpašuma drošībai, Domofonu sistēma, Projektēšana, apkalpošana, Ugunsdrošības, Sistēmas, Ugunsgrēka atklāšanas, Trauksmes sistēma, Balss izziņošanas, Dūmu novadīšanas, Sistēmas, Ugunsdzēšamie, Aparāti, Evakuācijas apgaismojums, UGUNSDROŠĪBA, Ugunsdrošības apmācības, projektēšana, apkalpošana, Ugunsdzēsības sistēmas, ugunsdzēsības, Krānu sistēmas, sūkņu, vadības skapji, Hidranti, Ugunsdrošība, Sprinkleru, Sistēmas, Ugunsdzēsības sūkņu, projektēšana, Ugunsdzēsības sistēmas, apkalpošana, Ventilācijas sistēmu, Ventilācijas apkope, apkalpošana, Zibensaizsardzība, Zibensaizsardzības, Zibensaizsardzības, projektēšana, apkalpošana, Vājstrāvas tīkli, apkalpošana, projektēšana.78

Gan analogās, ganadrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, ņemot vērā to būtisko nozīmi ēku ugunsdrošības un cilvēku kopējās drošības nodrošināšanā, tiek strikti reglamentētas arī Latvijas Republikas likumdošanā. Šo sistēmu uzstādīšana ir obligāta, veicot jaunu ēku būvniecību, vai arī vecāku ēku renovāciju un rekonstrukciju. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu uzstādīšana un to būtiskie faktori ir noteikti būvnoramtīvā  LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība”.

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu apkalpošanu nosaka gan iekārtu ražotāju tehniskās prasības, gan dažādu Latvijas Republikā noteikto ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī Latvijā pieņemtais Eiropas Savienības standarts LVS NE 54 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”.

PAR PAKALPOJUMU

KLIENTA VIEDOKLIS

Mums ir ļoti būtiska mūsu darbinieku un īpašuma drošība. Tieši tādēļ, veicot izvēli par sadarbības partneri, ņēmām vērā to, lai drošības sajūtu nodrošina gan tehniskās sistēmas, gan uzņēmums, kurš tās projektē, montē un apkalpo.
Aigars Zaharevs

HEINEX © 2024. Visas tiesības rezervētas. Izstrādāja Aurian Agency

ugunsdrošības sistēmas, drošības sistēmas, apsardzes sistēmas, zibensaizsardzība, ugunsdrošība, vājstrāvas, drošības sistēmu, ugunsdrošība, drošības sistēmas, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, drošīnas sistēmas, drošīnas sistēmu risinājumi, videonovērošana, videonovērošanas aprīkojums, videonovērošanas kameras, videonovērošanas sistēmas, videonovērošanas pakalpojumi, piekļuves kontroles sistēmas, elektroniskās atslēgas, piekļuves sistēmas, darba laika uzskaites sistēmas, Apsardzes sistēmas, Īpašuma drošībai, Domofonu sistēma, Projektēšana, apkalpošana, Ugunsdrošības, Sistēmas, Ugunsgrēka atklāšanas, Trauksmes sistēma, Balss izziņošanas, Dūmu novadīšanas, Sistēmas, Ugunsdzēšamie, Aparāti, Evakuācijas apgaismojums, UGUNSDROŠĪBA, Ugunsdrošības apmācības, projektēšana, apkalpošana, Ugunsdzēsības sistēmas, ugunsdzēsības, Krānu sistēmas, sūkņu, vadības skapji, Hidranti, Ugunsdrošība, Sprinkleru, Sistēmas, Ugunsdzēsības sūkņu, projektēšana, Ugunsdzēsības sistēmas, apkalpošana, Ventilācijas sistēmu, Ventilācijas apkope, apkalpošana, Zibensaizsardzība, Zibensaizsardzības, Zibensaizsardzības, projektēšana, apkalpošana, Vājstrāvas tīkli, apkalpošana, projektēšana.1
Top